functions-online

strripos

Açıklama

$haystack dizgesi iindeki son $needle dizgesini harf byklğne duyarsız olarak bulur ve sayısal konumunu dndrr. strrpos() işlevinin tersine, strripos() harf bykğne duyarsızdır.

beyanın strripos

mixed strripos ( string $haystack , string $needle [, int $offset ] )

testi strripos çevrimiçi


katılmak strripos

için yorumlar strripos

+

Leave your comment