functions-online

String

Execute and test PHP functions for string manipulation.

addslashes

Veritabanı sorguları gibi yerlerde kullanılmak zere bir dizgenin iindeki zel karakterlerin nne tersbl koyarak elde edilen dizgeyi dndrr. zel karakterler: tek tırmak ('), ift tırnak ("), tersbl (\) ve NUL (0. bayt).

addslashes() işlevinin rnek kullanımlarından biri, bir veritabanına girilecek veriyi hazırlamaktır. rneğin O'reilly dizgesini bir veritabanına girerken onu ncelemeniz gerekir. Bu işlem iin veritabanına zg ncelem işlevlerini kullanmanız daha iyi olur (MySQL iin mysqli_real_escape_string(), PostgreSQL iin pg_escape_string() gibi). Sadece, kullandığınız veritabanı zel karakterlerin ncelenmesini gerektirdiği halde byle bir işleve sahip değilse, bu işlevi kullanın. Tek tırnak karakterini kendisiyle ncelemek iin magic_quotes_sybase PHP ini ynergesine on değeri atanmış olmalıdır.

bin2hex

$string dizgesinin onaltılık gsterimini ieren bir dizge dner. Dnşm bayt bayt ve her baytın en kıymetli drt biti nce gelecek şekilde yapılır.

chr

Kodu $ascii ile belirtilen karakteri dndrr.

chunk_split

Belirtilen $body dizgesini. rneğin, RFC 2045'e uygun olarak base64_encode() ile ıktılamakta kullanmak zere daha kk paralara blmek iin kullanılır. Her $chunklen karakterin sonuna $end dizgesi yerleştirilir.

count_chars

$string dizgesi iindeki her bayt değerini (0..255) sayar ve sonuları eşitli yollarla dndrr.

explode

Belirtilen $string dizgesini belirtilen $delimiter dizgesine gre alt dizgelere ayırıp bunları bir diziye yerleştirir.

html_entity_decode

html_entity_decode() işlevi htmlentities() işlevinin tersine bir karaktere dnşebilecek tm HTML ğelerini dnştrr.

htmlentities

HTML ğesi olarak bir karşılığı bulunan tm karakterleri dnştrmesi dışında htmlspecialchars() işlevi gibidir.

htmlspecialchars

Bazı karakterler HTML'de zel anlama sahiptir ve anlamlarını korumaları iin HTML ğesi olarak gsterilmesi gerekir. Bu işlev bu dnşmleri yapılmış olarak bir dizge dndrr. Her gn HTML programlayanlar iin bu dnşmler ok yararlıdır. Eğer tm HTML karakter ğelerinin dnştrlmesi gerekiyorsa htmlentities() işlevini kullanın.

implode

Dizi elemanlarını bir $glue ile birleştirir.

levenshtein

Levenştayn mesafesi, $string1 dizgesini $string2'ye dnştrmek iin silinecek, yerleştirilecek veya değiştirilecek karakterlerin asgarisini tanımlar. Algoritmanın hesaplama karmaşıklığı, n ve m, $string1 ve $string2'nin uzunluğu olmak zere O(m*n)'dir (Hesaplama karmaşıklığı O(max(n,m)**3) olan similar_text() işlevine gre daha iyi olsa da hala pahalıdır).

number_format

Bu işlev bir, iki ve d?rt değiştirge kabul eder (?? değil):

Tek bir değiştirge belirtilmişse sayı, ondalık kısmı olmaksızın, binlik b?l?mler arasına virg?l (",") konarak ?ıktılanır.

İki değiştirge belirtilmişse sayı, ondalık kısmı ondalık_hane sayıda hane i?erecek şekilde ondalık ayra? olarak nokta ("."), binlik ayra? olarak virg?l (",") kullanılarak ?ıktılanır.

D?rt değiştirgenin tamamı kulanılmışsa sayı, ondalık kısmı ondalık_hane sayıda hane i?erecek şekilde ondalık ayra? olarak ondalık_ayracı, binlik ayra? olarak binlik_ayracı kullanılarak ?ıktılanır.

ord

$string dizgesinin ilk karakterinin ASCII değerini dndrr.

parse_str

Bir URL zerinden aktarılan bir sorgu $str sindeki değişkenleri zmler ve bunları geerli etki alanında tanımlı hale getirir.

similar_text

Oliver'in [1993] a?ıkladığı şekilde iki dizge arasındaki benzerliği hesaplar. Ancak bu ger?eklenim Oliver'in kod ?rneğindeki gibi bir yığıt kullanmaz. Ayrıca bu algoritmanın hesaplama karmaşıklığı, N en uzun dizgenin uzunluğu olmak ?zere O(N^3)'t?r.

soundex

$str dizgesinin sestek (soundex) anahtarını hesaplar.

Sestek anahtarlarının ?zelliği aynı sesletime sahip s?zc?klerin benzer sestek anahtarları ?retmesi ?zelliğine dayanır. B?ylece sesletimini bildiğiniz ama nasıl yazıldığını bilmediğiniz s?zc?kleri veritabanlarında arayabilirsiniz. Bu soundex işlevi ilk karakteri bir harf olmak ?zere 4 karakter uzunluğunda bir dizge d?nd?r?r.

Bu kısmen Donald Knuth'un "The Art Of Computer Programming, vol. 3: Sorting And Searching", Addison-Wesley (1973), pp. 391-392'de a?ıkladığı bir soundex işlevine dayanır.

str_pad

Bu işlev $input dizgesinin solunu, sağını veya her iki tarafını belirtilen $pad_string ile $pad_length'a kadar

str_replace

$subject dizgesi iindeki $search dizgelerinin her birini $replace dizgesiyle değiştirerek elde edilen dizi veya dizgeyi dndrr.

str_rot13

$string değiştirgesine ROT13 kodlaması uygular ve elde edilen dizgeyi dndrr.

ROT13 kodlaması, harf olmayan karakterlere dokunmadan her harfi alfabede 13 harf kaydırır. Kodlama ve geriye kodlama aynı işlevle yapılır. Evvelce kodlanmış dizge değiştirge olarak aktarılırsa kodlanmamış dizge elde edilir. (İşlev İngiliz alfabesinin 26 harflik oluşuna dayanır. Trke'de 29 harf bulunduğunu unutmayın.)

strip_tags

Bu işlev belirtilen $str dizgesinden tüm HTML ve PHP etiketleri ayıklanmış olarak bir dizge döndürmeye çalışır. fgetss() işlevinin kullandığı etiket ayıklama motoru kullanılır.

stripos

$haystack dizgesi iindeki ilk $needle dizgesinin konumunu dndrr.

stristr

$haystack dizgesinde bulunan ilk $needle dizgesinden başlayan par?ayı d?nd?r?r.

strlen

Belirtilen $string dizgesinin uzunluğunu dndrr.

strncmp

Karşılaştırma i?in kullanılacak dizge uzunluğunun ?st sınırının belirtilebilmesi dışında strcmp() işlevi gibidir.

Karşılaştırma harf b?y?kl?ğ?ne duyarlı olarak yapılır.

strpos

$haystack dizgesi iindeki ilk $needle dizgesinin konumunu dndrr. PHP 5 ncesi strrpos() işlevinden farklı olarak bu işleve $needle dizgesinde tam bir dizge aktarılabilir ve işlev bu dizgenin tamamını kullanabilir.

strripos

$haystack dizgesi iindeki son $needle dizgesini harf byklğne duyarsız olarak bulur ve sayısal konumunu dndrr. strrpos() işlevinin tersine, strripos() harf bykğne duyarsızdır.

strrpos

$haystack dizgesi iindeki son $needle dizgesinin sayısal konumunu dndrr. PHP 4 iin iğne tek karakterden oluşmalıdır. $needle olarak bir dizge aktarılırsa dizgenin sadece ilk karakteri kullanılır.

strstr

$haystack dizgesinde bulunan ilk $needle dizgesinden başlayan par?ayı d?nd?r?r.

strtolower

Belirtilen dizge dizgesindeki t?m abecesel karakterleri k??k harfe d?n?şt?rerek elde edilen dizgeyi d?nd?r?r.

Abecesel karakterler mevcut yerele g?re değerlendirilir. ?rneğin "C" yerelinde ? harfi ? harfine d?n?şt?r?lmeyecektir.

strtoupper

Belirtilen dizge dizgesindeki t?m abecesel karakterleri b?y?k harfe d?n?şt?rerek elde edilen dizgeyi d?nd?r?r.

Abecesel karakterler mevcut yerele g?re değerlendirilir. ?rneğin "C" yerelinde ? harfi ? harfine d?n?şt?r?lmeyecektir.

strtr

Bu işlev $string dizgesindeki her $from dizgesinin yerine $to dizgesini yerleştirilerek elde edilen dizgeyi dndrr.

substr

dizge'nin başlangı?'tan itibaren uzunluk uzunluğunda par?asını d?nd?r?r.

substr_count

$string'nin $start'tan itibaren $length uzunluğunda parasını dndrr.

Syllable Division

This script, devide string into their syllables. You will recieve an array with all syllables divided. This script is written and tested for german words.

The code was started by PHP-Blogger and was modified in details by myself. There are still some bugs.

trim

Bu işlev $string'nin başındaki ve sonundaki boşlukları budar. İkinci değiştirge olmaksızın trim() sadece aşağıdaki karakterleri budayacaktır:

  • " " (ASCII 32 (0x20)), sıradan boşluk.
  • "\t" (ASCII 9 (0x09)), sekme.
  • "\n" (ASCII 10 (0x0A)), satırsonu.
  • "\r" (ASCII 13 (0x0D)), satırbaşı.
  • "\0" (ASCII 0 (0x00)), NUL-bayt.
  • "\x0B" (ASCII 11 (0x0B)), dikey sekme.

ucfirst

Eğer $string'nin ilk karakteri harf ise, byk harfe evirerek dizgeyi dndrr.

ucwords

$string dizgesindeki her szcğn ilk harfini byk harf yapar. Szcğn ilk karakteri bir harf değilse o szcğe dokunulmaz.

vsprintf

Değişken sayıda değiştirge yerine bunları bir dizi i?inde kabul etmesi dışında sprintf() gibidir.

wordwrap

Belirtilen $string'yi belirtilen $width'te belirtilen $break karakterini kullanarak katlar.