functions-online

General

Execute and test PHP functions that have no place in one of the other categories.

filter_var

Filters a variable with a specified filter.

floatval

Belirtilen değişkenin değerini float trnde dndrr.

Geo Distance

The distance function calculates the distance between 2 geo-coordinates. The distance is the distance on the crow flies, not by an itinerary.

The coordinates can be entered with . and , for the decimal place. Calculates the distance in kilometers (km).

intval

Belirtilen değişkenin $base tabanında tamsayı değerini dndrr (10 tabanı ntanımlıdır). İşlev nesnelerle kullanılamaz, aksi takdirde E_NOTICE seviyesinde bir hata ıktılanır ve işlev 1 dndrr.

json_decode

Kodlanmış bir JSON dizgesini zmler ve PHP değişkenine evirir.

json_encode

$value(değer)'in JSON karşılığını ieren bir dizge dndrr.

serialize

Bir değerin saklanabilir bir g?sterimini ?retir.

PHP değerlerini, yapısını ve t?r?n? kaybetmeden saklamak veya aktarmak i?in kullanışlıdır.

B?yle bir değerden tekrar ?zg?n değeri elde etmek i?in unserialize() işlevini kullanın.

strval

Bir değişkenin dizgesel değerini dndrr. Dizgeye dnşmle ilgili daha fazla bilgi iin string sayfasına bakınız.

unserialize

unserialize() işlevi tek bir dizgeleştirilmiş değişken alır ve bunu tekrar bir PHP değeri haline getirir.