functions-online

Date and Time

Execute and test PHP functions for date and time manipulation.

date

$timestamp değiştirgesi ile belirtilen zamanı ya da zaman damgası değiştirgesi kullanılmamışsa yerel zamanı, belirtilen biime gre biimlendirerek dndrr. Başka bir deyişle, $timestamp değiştirgesini belirtmek isteğe bağlıdır ve varsayılan değeri time() işlevinin değeridir.

idate

$timestamp ile belirtilen zaman iin $format dizgesine gre biemlenmiş bir sayı dndrr. $timestamp belirtilmemişse time() işlevinin ıktısı ntanımlıdır.

date() işlevinden farklı olarak, idate() işlevi $format dizgesi olarak tek bir karakter kabul eder.

jdtounix

İşlev $jday'ne karşılık gelen Unix zaman damgasını ya da verilen $jday Unix zaman damgası aralığında (1970 ve 2037 Gregoryen yılları arası veya 2440588 <= $jday <= 2465342 ) değilse FALSE değerini dner. İşlevden dnen zaman damgası, GMT'ye gre değil, yerel zamana gredir.

jewishtojd

İşlev, 1. yıldan (M.. 3761) itibaren btn tarihleri evirebilse de, bu tip kullanım anlamlı değildir. Yahudi takvimi birka bin yıldan beri kullanımdadır, bununla birlikte ilk dnemlerinde bir ayın başlangıcı belirlemek iin herhangi bir yol yoktu. Yeni bir ay, ilk hilal gzlendiğinde başlıyordu.

mktime

Verilen değiştirge dzenine gre Unix zaman damgasını dndrr. Bu zaman damgası, Unix Zaman Başlangıcı (1 Ocak 1970 00:00:00 GMT) ile belirtilen zaman arasında geen sreyi uzun tamsayı trnde saniye olarak belirtir.

strftime

Returns a string formatted according to the given $format string using the given $timestamp or the current local time if no timestamp is given. Month and weekday names and other language dependent strings respect the current locale set with setlocale().

Not all conversion specifiers may be supported by your C library, in which case they will not be supported by PHP's strftime(). Additionally, not all platforms support negative timestamps, therefore your date range may be limited to no earlier than the Unix epoch. This means that e.g. %e, %T, %R and %D (there might be more) and dates prior to Jan 1, 1970 will not work on Windows, some Linux distributions, and a few other operating systems.

strptime

strptime() işlevi zmlenmiş $date değiştirgesini bir diziyle dndrr. Hata durumlarındaysa FALSE değeriyle dner.

strtotime

The function expects to be given a string containing a US English date format and will try to parse that format into a Unix timestamp (the number of seconds since January 1 1970 00:00:00 GMT), relative to the timestamp given in $now, or the current time if $now is not supplied.

unixtojd

Verilen Unix $timestamp (1.1.1970'den başlayarak geen saniye sayısı) iin Jlyen Gn Sayısını dndrr, eğer $timestamp verilmez ise iinde bulunulan gn iin Jlyen Gn Sayısını verir.