functions-online

Regular Expression

Execute and test PHP functions for manipulating data through regular expressions.

The syntax for patterns used in these functions closely resembles Perl 5. The expression must be enclosed in the delimiters, a forward slash (/), for example. Delimiters can be any on-alphanumeric, non-whitespace ASCII character except the backslash (\) and the null byte. If the delimiter character has to be used in the expression itself, it needs to be escaped by backslash.

preg_filter

preg_filter() sadece eşleşenleri dndrmesi dışında preg_replace() işlevi gibidir. Bu işlevin nasıl alıştığıyla ilgili ayrıntılar iin preg_replace() belgesini okuyun.

preg_grep

$pattern ile eşleşen $input dizisinin elemanlarından oluşan bir dizi ile dner.

preg_match

$pattern ile belirtilen dzenli ifadeyi eşleştirmek iin $subject dizgesinde arama yapar.

preg_match_all

$pattern ile belirtilen dzenli ifadeyi eşleştirmek iin $subject dizgesinde arama yapar ve bulunanları $flags ile belirtilen sırada $matches dizisine yerleştirir.

preg_replace

$subject dizgesini $pattern ile eşleştirmeye alışır ve bulduklarını $replacement ile değiştirir.

preg_quote

preg_quote() işlevi $str değiştirgesinde bulunan dzenli ifade zel karakterlerinin her birinin nne tersbl karakteri yerleştirir. Dzenli ifade dizgesini alışma anında oluşturuyorsanız ve du dizgelerin zel karakterleri ierme olasılığı varsa bu işlev ok işe yarar.

preg_split

Belirtilen dizgeyi belirtilen dzenli ifadeye gre paralara ayırır.