functions-online

URL

Execute and test PHP functions for URL handling. Encode, decode or parse URLS as you like.

base64_decode

MIME base64 ile kodlanmış $data'nin kodlamasını kaldırır.

base64_encode

Belirtilen $data'ye base64 kodlaması uygular.

dns_get_record

Belirtilen $hostname ile ilgili DNS zkaynak Kayıtlarını (DNS-RR) getirir.

Google Pagerank

With this function the current Google Pagerank can be checked.

PageRank™ and Google™ are protected trademarks of Google Inc., Mountain View CA, USA.

http_build_query

Belirtilen ilişkisel (veya indisli) diziden bir URL kodlamalı dizge retir.

idna_decode

Decode an IDNA encoded string.

idna_encode

Encode a string with the IDNA punycode.

parse_url

This function parses a URL and returns an associative array containing any of the various components of the URL that are present.

  • scheme - e.g. http
  • host
  • port
  • user
  • pass
  • path
  • query - after the question mark ?
  • fragment - after the hashmark #

This function is not meant to validate the given URL, it only breaks it up into the above listed parts. Partial URLs are also accepted, parse_url() tries its best to parse them correctly.

rawurldecode

Belirtilen $str i?indeki %## dizilimlerinin yerine karşılığı olan karakterleri yerleştirerek dizgenin kodlamasını kaldırır.

rawurlencode

Belirtilen dizgeye ? RFC 1738'e uygun URL kodlaması uygular.

urldecode

Belirtilen $string iindeki %## dizilimlerinin yerine karşılığı olan karakterleri yerleştirerek dizgenin kodlamasını kaldırır. Artı işaretleri ('+') birer boşluk karateri olarak zmlenir.

urlencode

Değişkenleri sonraki sayfaya aktarmak iin bir URL'nin parası olarak bir sorgu dizgesinde kullanılmak zere bir dizgeyi kodlar.