functions-online

strpos

Açıklama

$haystack dizgesi iindeki ilk $needle dizgesinin konumunu dndrr. PHP 5 ncesi strrpos() işlevinden farklı olarak bu işleve $needle dizgesinde tam bir dizge aktarılabilir ve işlev bu dizgenin tamamını kullanabilir.

beyanın strpos

mixed strpos ( string $haystack , string $needle [, int $offset ] )

testi strpos çevrimiçi


katılmak strpos

için yorumlar strpos

+

Leave your comment