functions-online

str_rot13

Açıklama

$string değiştirgesine ROT13 kodlaması uygular ve elde edilen dizgeyi dndrr.

ROT13 kodlaması, harf olmayan karakterlere dokunmadan her harfi alfabede 13 harf kaydırır. Kodlama ve geriye kodlama aynı işlevle yapılır. Evvelce kodlanmış dizge değiştirge olarak aktarılırsa kodlanmamış dizge elde edilir. (İşlev İngiliz alfabesinin 26 harflik oluşuna dayanır. Trke'de 29 harf bulunduğunu unutmayın.)

beyanın str_rot13

string str_rot13 ( string $str )

testi str_rot13 çevrimiçi
katılmak str_rot13

için yorumlar str_rot13

+

Leave your comment