functions-online

similar_text

Açıklama

Oliver'in [1993] a?ıkladığı şekilde iki dizge arasındaki benzerliği hesaplar. Ancak bu ger?eklenim Oliver'in kod ?rneğindeki gibi bir yığıt kullanmaz. Ayrıca bu algoritmanın hesaplama karmaşıklığı, N en uzun dizgenin uzunluğu olmak ?zere O(N^3)'t?r.

beyanın similar_text

int similar_text ( string $first , string $second [, float &$percent ] )

testi similar_text çevrimiçikatılmak similar_text

için yorumlar similar_text

için yorumlar similar_text

Read all comments for similar_text() here.

+

Leave your comment