functions-online

stripos

Açıklama

$haystack dizgesi iindeki ilk $needle dizgesinin konumunu dndrr.

beyanın stripos

mixed stripos ( string $haystack , string $needle [, int $offset ] )

testi stripos çevrimiçi


katılmak stripos

için yorumlar stripos

+

Leave your comment