functions-online

in_array

Açıklama

$haystack'ta $needle'yi' arar.

beyanın in_array

bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict ] )

testi in_array çevrimiçi


katılmak in_array

için yorumlar in_array

+

Leave your comment