functions-online

array_splice

Açıklama

$input dizisinin $offset indisinden başlayan $length sayıda elemanını siler ve belirtildiği takdirde, bunların yerlerine $replacement'ni yerleştirir.

beyanın array_splice

array array_splice ( array &$input , int $offset [, int $length ] [, mixed $replacement ] )

testi array_splice çevrimiçi

katılmak array_splice

için yorumlar array_splice

+

Leave your comment